Akademik makale bilindiği gibi bilimsel bir yazı türüdür. Akademik makale içerisinde bazı türleri barındırmaktadır. Bunlar Tez (Lisans, Yüksek Lisans), Bildiri, Poster ve Makale’dir. Bilimsel bir yazı türü olan akademik makale özgün hazırlanmalı, ülkeye ve bir medeniyete katkısı olmalı, değişik bakış açıları ele alınmalı, başka çalışma alanlarını doğuran bir ortam hazırlamalı ve bunların devamı olmalıdır. Makaleler gazete, internet veya dergilerde yayımlandığı için belirtilen düşüncelerin kanıtlanması gerekmektedir.

Yani bilimsel bir teze dayalı olan bu makalelerin, tüm bilim dünyasına yarar sağlayacak bir konu olması ve çeşitli kanıtlarla desteklenebilmesi, olabilirliğinin mümkün olması gerekmektedir.

Akademik Makale Nasıl Yazılır?

Bilimsel bir makalenin yazımında bazı temel parçalar bulunur. İşte bu temel parçalar;

-Başlık

-Özet

-Anahtar Kelimeler

-Giriş

-Materyal ve Metot

-Bulgular

-Tartışma ve Sonuç

-Kaynakça

Bilimsel makalenin 8 adet önemli parçası bulunmaktadır. Her ne kadar önerilmese de “Materyal ve Metot”, “Tartışma ve Sonuç”, “Giriş” ve “Bulgular” gibi kısımlar, alt başlıklar oluşturabilir ve çeşitli parçalara bölünebilir.

Akademik Makalelerde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Başlık Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler: Seçilen başlık makaleye ulaşan okuyucunun ne bulacağını net ve kesin bir şekilde ifade etmektedir. Bir başlık metnin okunup okunmayacağını belirleyen etmenlerden biridir. Bu sebeple akademik makale başlığı nasıl olmalı bilimesi gerekir. Başlık seçilirken içeriği net olarak belirten başlıklardan yararlanılması gerekmektedir. Araştırmacılar ve okuyucular açısından kolay olması sebebiyleyle doğru başlığın seçilmesi çok önemlidir. Ayrıca başlığın temel anahtar kelimeyi içermesi de oldukça önemlidir.

Özet Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler: Özet ve başlık bir makalenin seçilmesinde önemli etkenlerden biridir. Bu sebeple yazıların özeti en az başlıkları kadar güzel ve anlaşılır olmalıdır. Sıkıcı ve bitmek bilmeyen bir anlatım tarzı ile yazılan yazılar özet kısmında verilmemelidir. Aynı zamanda özet kısmı; açıklayıcı, detaylı ve bilgi verici olmalıdır.

Anahtar Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler: Yazarların en az hata yaptığı kısımların başında anahtar kelime seçimi gelmektedir. Anahtar kelimeler seçilirken özetten ve başlıklardan yararlanılabilir. Makale yazımında ortalama 4-5 anahtar kelime kullanılabilir.

Giriş Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler: Yazılan birçok makalede ve kitaplarda giriş kısmının ayrı bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Giriş bölümünde genellikle makalenin özeti yer alır. Bu aslında çok yanlıştır. Giriş kısmında yapılan çalışma hakkında okuyucuların hazırlanması gerekmektedir. Ortalama 5-6 tane alıntılama yapılabilir.

Bitirme Tezi Nasıl Yazılır?

Bilindiği gibi tez yazmak uzun bir çalışma sürecini de beraberinde getirir. Bu sebeple tez hazırlanırken bazı kurallara dikkat edilmesi gerekmektedir.

*Başlık, tez hakkında kişilere fikir vermelidir.

*Önsöz, çalışmayı hazırlayan kişinin içerikten bağımsız olarak düşüncelerinin ve görüşlerinin aktarıldığı bölümdür. Ayriyeten bu bölümde, yardım alınan kişilere ve kurumlara teşekkür edilmesi gereklidir.

*Özet, bir tezin en çok okunan bölümleri arasındadır. Genel bilgi edinmek isteyenler genellikle tezlerin özet bölümünü okurlar. Özet, tamamlanmış bir çalışmayı anlattığı için “Yapılmıştır”, “Tamamlanmıştır” şeklinde geçiş zaman kipi kullanılmalıdır.

*Okuyanın, tezi rahat bir şekilde takip edebilmesi için, tez metni ana bölümlere bölünerek yazılmalıdır. Bütün tezlerin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri bulunmalıdır.

Yüksek Lisans Tezi Nasıl Yazılır?

Yüksek lisans tezini 5 adımda yazmak ister misiniz? İşte 5 adımda yüksek lisans tezi hazırlama:

*İlk olarak ilgi çekici konu düşünülmesi gerekmektedir. (Sevilen yazar, kitap, teori veya belirli bir zaman dilimi olabilir.)

*Temel sorunun belirlenmesi (Mutlaka her tezin dayandığı bir soru vardır. Ve tezin amacı da bu soruna ve sorulara cevap vermektedir. Akademik bulgular ile yüksek lisans tezinde bu sorulara cevap verebilirsiniz.)

*Temel soruna karar verildikten sonra, yapılması gerekenleri listeleyebilirsiniz. (Dönemin belirli gazetelerini tarama, kitap okumak, arşive gitmek vb.)

*Danışman seçimi (Yol gösterici bir danışmanın seçilmesi oldukça önemlidir. İletişim kurulması kolay olan bir danışmanla bütün aşamaları gözden geçirebilirsiniz.)

Derleyen: Gözde Kapucuoğlu