Gerçek liderler kalıcı etkiler bırakırlar. Tıpkı Mustafa Kemal Atatürk gibi…Bıraktıkları kalıcı etkileri ile ölümsüzleşirler. Bıraktıkları izleri diğer liderler kolay silemezler. Liderlik bir takım eğitim ve öğretilerle elde edilebilecek bir vasıftır. Doğuştan gelen liderlik vasfı ise çok daha özel bir lider yaratır. Liderin bağlı olduğu alana ve dünya görüşüne göre tanımlanması yaygın bir tariftir.

Toplumlara, olaylara hatta dünyaya yön veren gerçek liderler ise daha farklı tanımlamayı hak ederler. Bu tür lider tip çok sık görülmez. Doğuştan gelen liderlik vasfı ile aldığı eğitim ve öğretileri birleştirerek oluşturduğu gücü kullanırken çevresini, çevresi dışındakileri etkilerken; dost düşman herkesin taktirini kazanan, fikri liderlik konusunda tartışılmaz olan ve bunun sonunda sapmaz bir doğruluk üreten kişiler gerçek liderlerdir.

Gerçek liderler, topluma yarar sağlayacak değişimi yapabilmek için sorumluluğunu; bilgi, sezgi ve zekayla birleştirerek uygular. Mustafa Kemal Atatürk bu tür liderlerdendir.

Atatürk’e Yapılan Terbiyesizlikler

Yaptığı savaşlarda konumlandığı liderliği ile ülkesini kurtaran daha sonra siyasi kimliği ile yeni bir rejim kuran Mustafa Kemal kurduğu bu rejimle dünyada birçok mazlum ülkeye örnek olmuştur.

Ümmet toplumunu millet toplumuna çeviren, bunu yaparken; çevresindekileri hatta çevresi dışındakileri derinden etkileyen, aldığı çok zor kararların ardında sonuna dek durmasını bilen bu büyük lider örnek kişiliği ve karizması ile diğer insanlara bir rol model olmuştur.

Osmanlının çöküş devrinde uygulamaya çalıştığı ‘Meşrutiyet’ rejimini ‘Cumhuriyet’ modeline çevirerek modern ve laik bir yönetim oluşturan Mustafa Kemal Atatürk kurduğu bu sistemle dünyada çok ülkeye örnek olmuştur. Tüm bu yaptıkları Mustafa Kemal Atatürk’ü nadir görülen lider konumuna getirmeye yeter.

Tesadüfi Liderler ve Toplumun Kırılması

Bağlı oldukları alana ve dünya görüşüne sahip kişiler tesadüfen lider konumuna gelebilirler. Bu tür liderler öncelikli olarak görüşleri doğrultusunda evrensel olmayan yöntemlerle liderlik yapmaya çalışırlar.

Bu tür liderler gücü elde ettiklerinde bağlı oldukları alana ve dünya görüşüne uygun kararlar alırlar. Fikri ve zikri belirli bir alanda sabit olan bu tür liderler yönetici olarak aynı görüşe sahip kişileri tercih ederler. Bunun sonucu olarak her konuda çağdışı talepler ve uygulamalar ardı ardına gelir.

Her iki lider tipini birbirinden ayrı tutmakla birlikte lidere saygı esastır. Lideri sevmeyebilir, hiçbir hareketini beğenmiyor olabilirsiniz, ancak lidere saygı göstermek gereklidir. Son zamanlarda Mustafa Kemal Atatürk aleyhine yapılan tek kelime ile ‘iğrenç’ kampanya sonucu başta bu büyük liderin kişiliğine ve ailesine hatta; büst ve heykellerine yapılan saldırılar, basit liderlerin basiretsizliğinden yüz bulan ‘kraldan çok kralcı’ kişilere verilen hoşgörü ikliminden kaynaklandığı görülmektedir.

Toplum Psikolojisi ve Liderlik Kavramı

Tarihin arka sayfası basit liderlerin birbirine geçmiş tozları ile doluyken; gerçek liderler ön sayfalarda tüm haşmetleri ile billur kürsülerinde eserlerini izlerler.

Ne yazık ki ülkemizdeki tesadüfi liderler de toplumun psikolojisini olumsuz yönde etkilediği için gerçek liderlere saygı yerine hakaret edilmesini körüklemektedir. Belki de tarihte Atatürk’ten başka insanlığın iyiliği için devrim yapan, birçok kahramanlıkla yoktan var ettiği orduyla bir milleti yaratan ve bu kadar hakarete uğrayan başka lider yoktur.

Liderler topluma örnek, milletin ahlakına rehberlik eden kişilerdir. Günümüzde de ne yazık ki ilerlemek yerine geriye doğru giden bir zihniyete teslim olmuş kitleler, insanları olumsuz etkilemektedir. Bu da saygıyı hak edene değil, baskı yapan ve zorlayana verme eğilimini arttırmıştır.

Peki bunun önüne geçmek mümkün mü? Ne yazık ki değil! Çünkü bugün geçmiştekini kötülemeye çalışan, gelecekte de kendisi kötülenecektir. Gerçek lider tüm haşmeti ve haklılığıyla tarihin sayfalarında parlarken, tesadüfi liderler ise insanlara ektikleri nefret tohumlarının hedefi olacaktır.