Makale Nedir?

Çeşitli konular hakkında bilgi vermek, gerçekleri ortaya koymak, bir düşünceyi kanıtları ile savunmak veya bir düşünceyi kanıtlamak amacıyla yazılan fikir yazılarına makale denir.

Genel Olarak Makalenin Özellikleri

 • Makalelerin en önemli özelliği fikirdir. Yazarlar herhangi bir konu hakkında görüşlerini belli kanıtlar, veriler ve belgeler ile anlatır. Bu sayede okuyucu bilgilenir.
 • Makalenin en temel amaçları arasında okuyucuyu bilgilendirme, açıklama, tanıtım veya eleştiri olabilir. Ama genellikle makalelerde eleştirel tavır ön plandadır.
 • Makalelerin bazıları yazıldıktan sonra bir araya getirilerek kitap halinde basılabilir.
 • Makalelerde okuyucunun anlayabileceği sade, yalın ve anlaşılır bir dil kullanılmalıdır.
 • Gazete ve dergilerde yayımlanabilir
 • Somut özellikler genellikle ön plandadır.
 • Sade ve belirgin bir platformda yazılmalıdır.
 • Makaleler tamamen öğretici yazılardır. Yazarlar tamamen tarafsız ve tutarlı olmalı, yazılarında bilimsel bir üslup kullanmalıdır.

Makale Çeşitleri

Sizlere makale çeşitleri hakkında bazı bilgiler vermek istiyoruz. Makaleler konuya göre uzun veya kısa olabilir. İstenilen her konuda makale yazılabileceği unutulmamalıdır. Makaleler “edebi makaleler” ve “öğretici makaleler” olmak üzere 2’ye ayrılmaktadır. Öğretici makaleler bilimsel yazılar olarak bilinir. Edebi makaleler ise öğretici makalelerden kurmaca yönü ile ayrılır. Edebi makaleler okuyucuların anlaşılacağı bir dil ile yazılmalıdır. Bu makalelerde en önemli unsur okuyucuya doğru bilgi vermektedir. Ve bu bilgileri anlaşılır bir şekilde vermektedir. Öğretici makalelerin diğer adı bilimsel makale olduğu unutulmamalıdır.

Makalelerin Farkları

Edebi makaleler tamamen hayal gücüne dayanır. Bilimsel makaleler ise bir görüşü savunmak üzerine yazılır.

Edebi makaleler kurgusal olarak yazıldıkları için araştırılmasına veya kaynak gösterilmesine gerek yoktur. Ama bilimsel makalelerde ise tam aksinedir durum. Bilimsel makalelerde yazılanlar araştırmalarla ve veriler ile desteklenmelidir.

Edebi makalelerde dil çağrışımlara ve mecazlara tamamen açıktır. Kısa bu makalelerde öznel bir anlatım vardır. Bilimsel makalelerde ise yazar tamamen nesnel, tarafsız ve akıcı bir dil kullanmalıdır.

Edebi makalelerde kesinliğe ulaşma zorunluluğu yoktur. Bilimsel makalelerde ise savunulan görüşler ve tezler bir sonuca bağlanmak zorundadır.

Türk Edebiyatında Bazı Makaleler

Sizler için aşağıda makale örnekleri hakkında bazı bilgileri derledik:

Şinasi= Mukaddime

Namık Kemal= Mes Prisons Muahezenamesi, Renan Müdafaanamesi

Ziya Gökalp= Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak

Cenap Şahabettin= Evrak-ı Eyyam, Nesri-i Harp, Nesr-i Sulh

Ali Canip Yöntem= Milli Edebiyat Meseleleri ve Cenap Beyle Münakaşalarımız

Yahya Kemal Beyatlı= Aziz İstanbul, Eğil Dağlar

Yaşar Nabi Nayır= Edebiyatımızın Bugünkü Meseleleri

Hasan Ali Yücel= Pazartesi Konuşmaları, İyi Vatandaş İyi İnsan

Mehmet Kaplan= Büyük Türkiye Rüyası, Kültür ve Dil, Nesillerin Ruhu

Ahmet Hamdi Tanpınar= Edebiyat Üzerine Makaleler

Semiha Ayverdi= Yusufçuk

Sizlerde makale yazarları hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak istiyorsanız lütfen web sayfamızı detaylı bir şekilde inceleyiniz.

Bilimsel Makale

İlk olarak makale yazıları yazılmaya başlanmadan önce makale hakkında gerekli bilgiler toplanmalıdır. Bütün kaynaklar gözden geçirilmelidir. Makale yazarı yazacağı konu hakkında detaylı bir biçimde bilgi sahibi olmalıdır. Bilimsel makale bir sorunu ortaya koymaz. O sorun hakkında geliştirilen çözümleri veriler ile kanıtlayarak ortaya koyar. Akademik konular ile bilimsel makaleler oluşur. Ancak bilimsel konuların ağır terimleri bulunmaktadır.  Bilimsel makalelerde iddialı kelimeler bulunmaz. Yazılan yazılar herkes tarafından anlaşılır olacak şekilde kısa, net ve öz olmalıdır. Okunduğu anda her kesinden insan anlayabilmelidir.

-Başlık: Makalenin başlığı okuyucunun ilgisini çekecek düzeyde olmalıdır. Başlık oldukça kısa bir şekilde atılmalıdır. Uzun atılan bir başlık makalenin okunmasına engel olabilir.

-Özet: Makaleden önce hazırlanan kısa bir özet okuyucuyu önceden bilgilendirmelidir. Özeti hazırlayan kişi uğraşarak emek vererek hazırlamalıdır ve en fazla 250 kelime kullanılarak hazırlanmalıdır.

Makalenin Planı

Giriş Bölümü: Makalenin giriş bölümünde savunulan düşünce belirtilir. Makalenin aslında en kısa bölümüdür. Bu bölümde yazar hiçbir ayrıntıya girmemelidir. Kısaca makale içerisinde neyin üzerinde duracağını belirtmelidir. Konu ile ilgili tarafını asla belli etmemelidir. Okuyucunun ilgilisini bu bölümde çekmelidir.

Gelişme Bölümü: Gelişme bölümünde makalenin giriş kısmında verilen bilgiler biraz daha açıklanır. Antitezler çürütülür ve belgeler ortaya konularak tezler savunulur. Ortaya konular fikirler mutlaka deliller ile savunulur. Karşı görüşler çürütülür. Yazar bu bölümde tamamen okuyucuları inandırmalıdır. Doğruluğunu ispatlamak için elindeki bütün konutları ortaya koyar. Örnek verir ve karşılaştırmalar yapar. Düşüncelerini okuyuculara aktarmak için; tanıklama, tanımlama, karşılaştırma, örneklendirme, nesnel verilerden yararlanma gibi yollara başvurur. Böylece okuyucular daha fazla inanabilir. Yazar savunduğu görüşleri kaynaklar, veriler ve kanıtlar ile okuyuculara sunar. Dipnotlar kullanır. Görüşlerinin doğruluğu için ispatlara yönelir.

Sonuç Bölümü: Makalenin sonuç bölümü aslında bir bakıma özetleme bölümüdür. Çünkü en başta savunulan düşünceler, kanıtlar ve veriler en sonra olarak toparlanarak sonuç bölümünde tekrar okuyuculara sunulur. Ana fikrin aslında sunulduğu bölümdür sonuç bölümü. Bilimsel makalelerde sonuç bölümünde özetlenmek amacıyla özet sonuç kısmı bulunur. Özet en açık ve kısa hali ile burada bir daha anlatılır.

Makale Yazarlarında Bulunması Gereken Özellikler
 • Yazdığı konudan tamamen uzman olmalıdır
 • Konu ile ilgili gerekli bütün araştırmaları yapmış olmalıdır.
 • Dili iyi bir şekilde kullanmalıdır.
 • Yazılan makale herkes tarafından anlaşılan bir dille yazılamalıdır.
 • Tarafsız olmalıdır. Yazar öznel yargılardan kaçınmalıdır. Yazar makalede düşüncelerini ortaya koyarken sağlam ve mantıklı kanıtlar sunarak okuyucunu ikna etmelidir.
 • Bilimsel makalelerde kullanılan kelimelerden dolayı hedef kitlesi çok geniş değildir. Bilimsel makaleleri sadece o alanı bilen kişiler anlayabilir.

Makale Nasıl Yazılır?

Makaleler için yanlış olarak bilinen bir bilgi vardır: “Makaleler kısa olur” Bu tamamen yanlıştır. İyi bir makale ister uzun, ister kısa olsun en temel amacı konuyu okuyucunun anlayabileceği bir biçimde ve anlayabileceği bir dilde ona sunmaktır. Konuyu derinlemesine açıklamalıdır. Bu da aslında iyi bir makalenin uzun olması gerektiğine işaret eder.

Makale de uzun olması gerektiği düşüncesi ile aynı kelimeli sürekli tekrar etmemeli, konu ile ilgili gereksiz cümleler kurulmamalıdır. Makaleler geniş kapsamda yazılmalıdır. İyi bir araştırma ile yazılan makaleler her zaman çok daha iyi bir sonuç vermektedir. Makale Batı’dan Tanzimat döneminde alınan bir türdür. Ve gazetecilik alanı ile yaygınlaşmıştır. Teknoloji ile birlite makaleler şuan da sosyal hayatımızda aktif bir şekilde rol almaktadır.

İyi bir makale yazmanın en önemli sırrı, makaleye önem vermektedir. Çok emek verilerek iyi bir makale yazılabilir. Bu yüzden makale yazılırken kullanılan her kelimenin üzerinde durulması gerekir. Kısaca makale yazmayı gerçekten istemeniz gerekmektedir.  2 grup için yazılacak makale yazıların en önemli kriter özgünlüktür.

Diğer bir kural akıcı olmaktır. Akıcı olarak yazılmayan makaleler bir süre sonra okuyucu sıkacaktır. Üçüncü kural; noktalama işaretlerine uymak. Noktalama işaretleri kullandırılmadan yazılan bir metin istenilen sonucu vermeyebilir. Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir. Bunu önlemek için yazarların mutlaka imlâ ve yazım kurallarına uyarak, noktalama işaretlerini kullanmaları gerekir. Bununla birlikte yalın bir dil tercih edilmelidir. Bu sayede okuyucular yazılanları çok rahat bir şekilde anlayabilecektir.

Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri atlanmadan yazılmalıdır. Yazar okuyan kişiyi her bölümde bilgilendirmelidir. Konu hakkında detaylı bilgiye makale siteleri üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir