Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Makaleler

Hatay Kurtuldu ,Yaşa Varol Atatürk!

Mondros mütarekesinden üç gün önce, Osmanlı devletinin Antakya kaymakamı İbrahim Ethem şehrin ileri gelenleri ile birleşerek bir Arap devleti kurduklarını açıkladılar, ve kentte bulunan genellikle ittihat ve terakki partisi mensuplarını tutukladılar. Bunun üzerine Yüzbaşı Halit bey komutasında bir Türk taburu Antakya’ya gelerek duruma el koydular ve tutuklananları kurtardılar. İsyana kalkışan ihtilalciler kaçtılar. Mondros mütarekesinin imzalanmasından …